Pensija Tau


 

Paprasta pasirinkti pensijų fondą

„INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai skiriasi investavimo kryptimi, rizikos ir pelno santykiu.

Pensijų fondus valdome atsižvelgdami į gyvenimo ciklo koncepciją. Efektyviausiai kaupiama tada, kai pensijų fondas yra keičiamas sulig dalyvio amžiumi, taip mažinant investavimo riziką.

Rekomenduojame rinktis pensijų fondus, atitinkančius Jūsų amžių, o mes pasirūpinsime, kad pensijų fondą laiku pakeistumėte į ne tokį rizikingą.

Koks Jūsų amžius?
16-46 metai 47-57 metai 58 ir daugiau metų

Kaupkite be įsipareigojimų!

Į trečios pakopos pensijų fondus pervesti pinigai yra Jūsų nuosavybė, todėl net išėjus iš darbo Jūsų pensijų fonduose sukaupti pinigai bus ir toliau investuojami. Jei trečios pakopos pensijų fonde kaupiate pagal darbdavio programą, įmokas į Jūsų pasirinktą fondą galės pervesti ir naujasis darbdavys, jei tai atitiks jo siūlomas sąlygas. Be to, įmokas į trečios pakopos pensijų fondą gali mokėti ir kiti asmenys, pavyzdžiui, Jūsų artimieji.

Jums gali būti įdomu:

Svarbi informacija apie kaupimą III pakopos pensijų fonduose

Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo. Likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome apsvarstyti investavimą konservatyvaus investavimo pensijų fonde INVL STABILO III 58+ / INVL stabilus.

Lėšos, kaupiamos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis valdymo įmonės patvirtinta investavimo strategija. Už dalyvavimą pensijų fonde yra taikomi pensijų fondo taisyklėse nustatyti atskaitymai (mokesčiai). Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ pensijų fondų investavimo strategijas, taikomus atskaitymus (mokesčius), kartu su pensijų fondų taisyklėmis, ataskaitomis ir apžvalgomis galite rasti www.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti puslapiuose www.lb.lt, www.pensijusistema.lt bei www.sodra.lt.

Dalyvaudami III pakopos pensijų fonduose Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus mokesčius. Palyginti fondų mokesčius galite čia.

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos į III pakopos pensijų fondą sumokėtoms savo, sutuoktinio ar iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų naudai sumokėtoms įmokoms, kurių suma kartu su kitomis gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM) mažinančiomis išlaidomis neviršijo 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų, galiojo reikalavimas, kad bendra apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų suma, kuriai taikoma GPM lengvata, neturi viršyti 2 000 eurų, o nuo 2019 m. maksimali įmokų suma, kuriai galima pasinaudoti GPM lengvata, yra 1500 eurų. Taip pat nuo 15 proc. iki 20 proc. didėja gyventojų pajamų mokesčio tarifas, o tai reiškia, kad maksimaliai galima susigražinti suma sieks tuos pačius 300 eurų kaip ir nuo 2017 m. įmokėtoms įmokoms. Pasinaudoti gyventojų pajamų lengvata ir susigrąžinti dalį per metus sumokėto pajamų mokesčio galima deklaruojant praėjusių metų pajamas. Gyventojų pajamų lengvatos dydis ir jos taikymas priklauso nuo individualių su klientu susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

Pensijų išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant pensijų sąskaitoje įrašytus fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą (daugiau apie anuitetą skaitykite: www.lb.lt/pensiju_anuitetas).

Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.