„INVL Asset Management“ pensijų ir investicinių fondų dalyviams uždirbo 27,1 mln. eurų

Viena pirmaujančių turto valdymo bendrovių Lietuvoje „INVL Asset Management“ per 2017 metus jos pensijų ir mažmeniniams investuotojams skirtus investicinius fondus pasirinkusiems šalies gyventojams uždirbo 27,1 mln. eurų. „INVL Asset Management“ valdomų pensijų fondų turtas per 2017 metus padidėjo 30,7 proc. ir pasiekė 341,9 mln. eurų, investicinių fondų turtas – 22,2 proc. iki 87,4 mln. eurų.
 
Kaupiančių bendrovės antros pakopos pensijų fonduose skaičius per praėjusius metus išaugo 10 proc. ir pasiekė 125 tūkst., trečios pakopos – 35 proc. ir 2017 m. pabaigoje pasiekė 8 tūkstančius. Bendrovės pensijų fonduose 2017 m. pabaigoje kaupė 11,2 proc. daugiau dalyvių nei 2016 m. pabaigoje – iš viso 133 tūkst. dalyvių.
 
Spartų bendrovės pensijų fondų dalyvių skaičiaus augimą lėmė ir pasiekti rezultatai – vertinant Lietuvos banko skelbiamą informaciją, „INVL Asset Management“ valdomi fondai pirmavo visose šalies pensijų fondų kategorijose pagal 2017 metų ir pagal vidutinę metinę grąžą per praėjusius penkerius metus. Bendrovės valdomi pensijų fondai per 2017 m. uždirbo nuo 2,5 proc. „INVL Stabilo II 58+“ fonde iki 10,2 proc. „INVL III akcijų“ pensijų fonde (per pastaruosius 5 metus šie fondai uždirbo atitinkamai 13,8 ir 46,6 proc.).
 
„Praėjusiais metais ir toliau siekėme kurti vertę mūsų kaupimo bei investicinius produktus pasirinkusiems šalies gyventojams – pelną metų pabaigoje skaičiavo visi mūsų valdomi pensijų ir dauguma mažmeniniams investuotojams skirtų investicinių fondų“, - sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo padalinio vadovas Vaidotas Rūkas. Jo teigimu, fondų pasiektus rezultatus lėmė pozityvi situacija kapitalo rinkose ir tinkamai įgyvendinta kiekvieno produkto strategija.
 
Vertinant bendrovės valdomų penkių investicinių fondų Lietuvoje rezultatus, jie 2017 m. siekė nuo neigiamos 2,3 proc. „INVL Rusijos TOP20 subfonde“ iki 18,9 proc. „INVL Baltijos fonde“ (per pastaruosius 5 metus šie fondai uždirbo atitinkamai 20,4 ir 66,8 proc.). Dauguma bendrovės investicinių fondų yra platinami Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje.
 
„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Šioms bendrovėms daugiau kaip 185 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti virš 575 mln. eurų vertės turto.
 
„INVL Asset Management“ valdomų fondų pasiekti rezultatai per 2017 m. ir 5 pastaruosius metus
Fondo pavadinimas Fondo grąža per 2017 m., proc. Fondo grąža per pastaruosius 5 metus, proc. Fondo lyginamojo indekso grąža per 2017 m., proc. Fondo lyginamojo indekso grąža per pastaruosius 5 metus, proc.
„INVL Asset Management“ pensijų fondai
2 pakopa
INVL EXTREMO II 16+ 9,5 64,8 9,4 68,5
INVL MEDIO II 47+ 7,3 43,8 6,9 51,8
INVL MEZZO II 53+ 5,8 28,7 5,9 30,0
INVL STABILO II 58+ 2,5 13,8 0,1 8,3
3 pakopa
INVL III akcijų 10,2 46,6 6,2 37,4
INVL EXTREMO III 16+ 9,4 62,4 9,4 Taikomas nuo
2013-01-01
INVL MEDIO III 47+ 7,3 42,3 6,9 Taikomas nuo
2013-01-01
INVL STABILO III 58+ 5,2 19,0 3,1 19,4
Swedbank papildomos pensijos fondas 5,2 Fondas veikia nuo 2013-05-13 7,8 Fondas veikia nuo 2013-05-13
„INVL Asset Management“ investiciniai fondai
INVL Baltijos fondas 18,9 66,8 20,0 77,3
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas 17,0 33,6 24,7 3,2
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 4,9 22,7 5,3 24,6
INVL Rusijos TOP20 subfondas -2,3 20,4 -12,1 -17,2
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas 8,9 Fondas veikia nuo 2016-07-01 7,3 Fondas veikia nuo 2016-07-01

Pastaba: pensijų ir investicinių fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investuojant į fondus prisiimama investavimo rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Fondų grąža rodo fondo vieneto vertės pokytį. Juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto, bet neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė. Daugiau informacijos apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus pensijų ir investicinius fondus, jų lyginamuosius indeksus, fondų taisykles, prospektus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, metines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galite rasti interneto svetainėje www.invl.com.

 

Grįžti į naujienų sąrašą