Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias šalies turto rūšis pelningumas nuo 1995 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996–2018)

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė. Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių metinės grąžos (1996–2018):

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 2009–2018 m. siekė 6,3 proc., o 1996–2018 m. šis rodiklis buvo net 9,8 proc. ir patvirtino ilgalaikių investicijų naudą.

2018 metais Lietuvos investicijų indekso grąža buvo 0,7 proc., pelningumu išsiskyrė būsto nuomai grąža, kuri buvo 8,1 proc. Investicijos į šalies įmonių akcijas buvo neigiamos (-5,6 proc.). Infliacija 2018 m. siekė 2,5 proc. ir buvo didesnė nei šalies ilgalaikių obligacijų – 0,3 proc. ir nulinė indėlių grąža.

Pagrindinių investicijų grąža ir infliacija Lietuvoje 1996–2018 m. 

Investicijų į būstą nuomai grąža Lietuvoje buvo itin permaininga: 1996–2018 metais vidutinė grąža buvo 14,0 proc., o 2009–2018 m. siekė 3,1 proc.

Lietuvos akcijų 2018 m. grąža buvo neigiama -5,6 proc., bet viršijo Europos ir pasaulio akcijų grąžą. Didesnė ji buvo ir per pastaruosius 10 metų (2009-2018 m.), kai siekė 13,2 proc., ir per 23 metus (1996-2018 m.), kai buvo 8,6 proc. 

Pensijų fondai nuo įkūrimo 2004 m. iki 2018 m. pabaigos uždirbo 4,2 proc. vidutinę metinę grąžą. 2009–2018 m. ši grąža siekė 5,4 proc. ir viršijo ne tik infliaciją, bet ir šalies ilgalaikių obligacijų, indėlių ir būsto nuomai grąžą tuo pačiu laikotarpiu.

Vertinant saugių investicijų – ilgalaikių obligacijų – rezultatus Lietuvoje, per 1996–2018 m. jų grąža siekė 6,4 proc., per 2009-2018 m. – 5,2 proc., o 2018 m. ji tebuvo 0,3 proc.

Indėlių Lietuvoje grąža 2018 m. buvo nulinė – tokia ji išlieka pastaruosius ketverius metus. 1996–2018 m. jų grąža buvo 4,6 proc., per 2009-2018 m. – 1,5 proc.

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

Šalies turto klasių grąža

Turto klasė 1996–2018 m. vidurkis, proc. 2009–2018 m. vidurkis, proc. 2018 m. grąža, proc.
Būstas nuomai (sąnaudos įvertintos nuo 2016 m.) 14,0 3,1 8,1
Būsto kaina Lietuvoje 6,3 -1,7 3,9
Lietuvos įmonių akcijos 8,6 13,2 -5,6
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 6,4 5,2 0,3
Trumpalaikiai skolos VP ir pinigų rinkos priemonės (indėliai) 4,6 1,5 0,0
II pakopos pensijų fondai 4,2* 5,4 -3,9
Infliacija 3,3 2,0 2,5
Lietuvos investicijų indeksas 9,8 6,3 0,7

* Nuo įkūrimo 2004 m.

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.

Pateikiama informacinio pobūdžio informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į „INVL Asset Management“ valdomus fondus ir kitas finansines priemones. Investuodami prisiimate investicinę riziką. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos, Jūs galite negauti finansinės naudos, prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Priimant sprendimą investuoti, reikia įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus. „INVL Asset Management” nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.