INVL Rusijos TOP20 subfondas

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. - "Finasta" Rusijos TOP20 subfondas

Strategija
INVL Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Investuojant siekiama maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos ir prisiimama didelė svyravimų rizika.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2010-10-29)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2010-10-29
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 3 - 5 metai
Rizika Aukšta
Valdytojas UAB "INVL Asset Management“
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas „INVL sudėtinis fondas“
Subfondo tikslas Siekti maksimalios investicijų į Rusijos įmonių akcijas grąžos.
Regionas Rusija ir kitos NVS šalys
Mokesčiai
Platinimo mokestis 2,00 %
Valdymo mokestis 1,50 %
Sėkmės mokestis 15,00 %
Subfondo keitimo 0,25 %

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Sėkmės mokestis – tai mokestis, skaičiuojamas „Aukščiausios pasiektos ribos“ principu (angl. High Water Mark), jei vieneto vertė didesnė už visas iki tol buvusias fondo vieneto vertes.

Daugiau informacijos apie fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 37,2449 EUR   (2019-07-09)
Iki 34,7886 EUR   (2020-07-09)
Pokytis -6,59%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2020-07-09
Vertė 34,7886 EUR
Grynieji aktyvai 7.424.208,4911 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,13
Savaitė -0,42
Mėnuo 2,89
3 mėnesiai 15,18
Einamieji metai -13,89
Metai -6,59
Visas 20,12
Lyginamasis indeksas

Sudėtinio lyginamojo indekso svoriai buvo parinkti taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

100% MSCI Russia 10-40 Net Total Return EUR Index (MN40RUE INDEX)

Nuo 2010 m. spalio 29 d.

100% Russian Trading System Cash Index (RTSI$ Index) (perskaičiuotas į EUR)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.