INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas (prijungtas)

Fondas 2020 m. sausio 15 d. prijungtas prie "INVL Baltijos fondo". Plačiau skaitykite čia.

Strategija
INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 besivystančios Europos (be Rusijos) regione veikiančių bendrovių akcijų. Investuojant prisiimama didelė svyravimų rizika ir siekiama maksimalios investicijų į akcijas grąžos.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2010-10-29)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2010-10-29
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis Daugiau nei 5 metai
Rizika Aukšta
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas „INVL sudėtinis fondas“
Subfondo tikslas Siekti maksimalios investicijų į akcijas grąžos Naujosios Europos (be Rusijos) regione.
Regionas Vidurio ir Pietryčių Europa
Mokesčiai
Platinimo mokestis 2,00 %
Valdymo mokestis 1,50 %
Sėkmės mokestis 15,00 %
Subfondo keitimo 0,25 %

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Sėkmės mokestis – tai mokestis, skaičiuojamas „Aukščiausios pasiektos ribos“ principu (angl. High Water Mark), jei vieneto vertė didesnė už visas iki tol buvusias fondo vieneto vertes.

Daugiau informacijos apie fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 30,1963 EUR   (2019-01-14)
Iki 34,7589 EUR   (2020-01-14)
Pokytis 15,11%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2020-01-14
Vertė 34,7589 EUR
Grynieji aktyvai 0,0000 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,24
Savaitė -0,06
Mėnuo 0,83
3 mėnesiai 3,55
Einamieji metai -0,03
Metai 15,11
Visas 20,02
Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2010 m. spalio 29 d.

100% CECE Extended Index (EUR) (CECEXEUR Index)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.