INVL Baltijos fondas

Fondo pavadinimas iki 2016 m. vasario 17 d. - Finasta Baltic Fund.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. sausio 15 dieną prie šio fondo bus prijungtas „INVL Asset Management“ valdomas „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas". Daugiau informacijos apie jungimą skaitykite čia.

Strategija
Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2005-12-15)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2005-12-15
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 3 - 5 metai
Rizika Aukšta
Sudėtis 100 proc. akcijos
Valdytojas UAB „INVL Asset Management“
Subfondo tikslas Siekti maksimalaus turto prieaugio investuojant į Baltijos valstybėse veikiančių įmonių akcijas
Regionas Baltijos šalys
Mokesčiai
Platinimo mokestis 2,00 %
Valdymo mokestis 2,00 %

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Daugiau informacijos apie fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 37,5107 EUR   (2019-07-09)
Iki 34,3314 EUR   (2020-07-09)
Pokytis -8,48%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2020-07-09
Vertė 34,3314 EUR
Grynieji aktyvai 6.670.074,6900 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,56
Savaitė 0,79
Mėnuo 1,36
3 mėnesiai 10,61
Einamieji metai -8,30
Metai -8,48
Visas 18,54
Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2007 m. sausio 1 d.

100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG index)

Nuo 2005 m. gruodžio 15 d.

100 % OMX BALTIX

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.