INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

Subfondo veiklos pradžia - 2016.07.01

Strategija
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondo lėšos investuojamos į pagal kredito analizę perspektyviausius besivystančių šalių (VP biržų ir rinkų) vyriausybių, savivaldybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Subfonde derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių, savivaldybių obligacijos) investicijos, siekiant apsaugoti turto vertę ir užtikrinti tolygią subfondo investicijų grąžą.

Rodyti periodą

Nuo Iki
(Nuo: 2016-07-01)
Palaukite...
Pagrindinė informacija
Veiklos pradžia 2016-07-01
Minimali investavimo suma 0 EUR
Minimalus rekomenduojamas investavimo laikotarpis 2 metai
Rizika Vidutinė
Sudėtis 100 proc. obligacijos
Valdytojas "INVL Asset Management"
Sudėtinis fondas, kuriam priklauso subfondas "INVL sudėtinis fondas"
Subfondo tikslas Subfondo tikslas - užtikrinti subalansuotą turto augimą.
Regionas Besivystančių pasaulio šalių rinkos
Mokesčiai
Platinimo mokestis 0,00 %
Valdymo mokestis 1,25 %
Subfondo keitimo 0,25 %

Valdymo mokestis - metinis mokestis, įskaičiuotas į skelbiamą vieneto vertę.

Sėkmės mokestis – tai mokestis, skaičiuojamas „Aukščiausios pasiektos ribos“ principu (angl. High Water Mark), jei vieneto vertė didesnė už visas iki tol buvusias fondo vieneto vertes.

Daugiau informacijos apie fondui taikomų mokesčių (atskaitymų) apskaičiavimo metodiką, dydžius ir mokėjimo tvarką pateikiama fondo taisyklėse.

Pasirinkto laikotarpio duomenys
Nuo 113,1082 EUR   (2019-04-09)
Iki 105,8182 EUR   (2020-04-09)
Pokytis -6,45%
Vėliausi duomenys
Reikšmės data 2020-04-09
Vertė 105,8182 EUR
Grynieji aktyvai 6.994.814,3763 EUR
Periodo pokytis (%)
Diena 0,45
Savaitė 0,07
Mėnuo -9,47
3 mėnesiai -11,62
Einamieji metai -11,34
Metai -6,45
Visas 5,82
Lyginamasis indeksas

Lyginamasis indeksas buvo parinktas taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Nuo 2020 m. sausio 15 d.

50% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
50% J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in EUR (JBBSHEUR index)

Nuo 2016 m. liepos 01 d.

100% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)

Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

Investicinio fondo praeities rezultatai parodo tik fondo veiklos rezultatus už buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, ji nebūtinai tokia bus ateityje, investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Investicinių fondų vienetų naujausios vertės skelbiamos www.invl.com.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.