Portfelių valdymas

Finansų rinkos investuotojams suteikia didelį kapitalo augimo potencialą, tačiau tuo pačiu jos yra sudėtingos ir reikalauja daug specifinių žinių, išmanymo, patirties. Šiandien niekas nesiginčija, kad norint kokybiškai valdyti asmenines investicijas reikia daug pastangų ir laiko. Todėl vis daugiau investuotojų savo turtą valdyti patiki profesionalams, kurie, žinodami kliento poreikius ir tikslus, priima kasdienius sprendimus ir reguliariai informuoja apie rinkos pokyčius.

Kodėl savo investicijų portfelį patariame patikėti INVL valdytojams?

 • Išmanome finansų rinkas;
 • Mokame auginti turtą. Kuriame vertę klientui;
 • Investicinius sprendimus už klientą priimame atsakingai.

Kaip mes dirbame?

 1. Išanalizuojame kliento situaciją.
  Kliento portfelio valdytojas įvertina jo investicinius ir finansinius tikslus, toleruojamą riziką, mokesčius ir aplinkybes, svarbias kalbant apie kliento finansinę ateitį.
 2. Sukuriame kliento investicijų valdymo planą.
  Atsižvelgiant į kliento situaciją parenkama strategija, kuria remiantis bus valdomas jo turtas: kaip investicijos bus nukreipiamos į skirtingas turto klases, regionus, sektorius, kokie apribojimai numatomi ir pan.
 3. Suformuojame kliento investicijų portfelį.
  Vadovaujantis pasirinkta strategija sudaromas geriausiai kliento poreikius atitinkantis portfelis.
 4. Prižiūrime, suteikiame grįžtamąjį ryšį.
  Nuolatinė portfelio priežiūra, operatyvus reagavimas į rinkos pokyčius, reguliari informacija apie portfelio investicijas. Reguliarūs susitikimai su klientu.

Kodėl verta savo lėšas patikėti profesionalams?

 • Minimali emocijų rizika. Didžiausias investuotojų priešas – emocijos, nes jos dažnai sutrukdo sulaukti norimo rezultato. Investuotojai emocionaliai reaguoja, kai jų turto vertė svyruoja, ir priima skubotus, neapgalvotus sprendimus.
 • Ramybė ir patogumas. Jūsų investicijas prižiūri patyrę ekspertai, nuolat priimantys nuoseklia analize pagrįstus sprendimus.
 • Profesionalumas. Jūsų portfelis valdomas disciplinuotai ir struktūriškai, sistemingai laikantis Jūsų investavimo strategijos.
 • Aktyvus valdymas. Investuojant svarbiausia ilgalaikis požiūris, tačiau siekiama išnaudoti palankias trumpalaikes rinkų tendencijas.
 • Globalus turto išskirstymas. Rizika išskaidoma siekiant pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia skirtingas atskirų regionų ekonomikos raidos tempas.
 • Platus investavimo priemonių pasirinkimas. Portfelį sudaro platus finansinių priemonių spektras, leidžiantis optimaliai diversifikuoti lėšas, siekiant geriausio rizikos ir grąžos santykio.

Kam skirta ši paslauga?

 • Neturintiems pakankamai žinių užsiimti finansinių priemonių analize;
 • Negalintiems skirti tam pakankamai laiko;
 • Norintiems investicijas patikėti profesionalams;
 • Pageidaujantiems gauti reguliarias ataskaitas;
 • Norintiems gauti informaciją apie esminius rinkos įvykius ir jų galimą įtaką investicijoms.

Paslaugos ypatumai

 • Patikėjimo pagrindais valdomų portfelių sutartį rekomenduojama sudaryti nuo 100 tūkstančių EUR;
 • Kas mėnesį ar ketvirtį klientams siunčiame apžvalgas ir portfelio ataskaitas;
 • Kliento asmeninis patarėjas inicijuos reguliarius susitikimus ir per juos aptars investicijų rezultatus. Pagal poreikį susitikimuose gali dalyvauti ir portfelio valdytojas.
Portfelių valdymo paslaugos įkainius ir kitus susijusius dokumentus galite rasti čia.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visi fondai turi lyginamuosius indeksus, kurie parenkami taip, kad kuo tiksliau atspindėtų fondo taisyklėse bei prospekte nustatytą investavimo strategiją (jų rūšis, proporcijas) bei strateginį fondo investicijų paskirstymą.
 
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.