MUNDUS MEZZANINE I FONDAS

„Mundus Mezzanine I“ fondas siekia ilgalaikės grąžos investuodamas į įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. private debt), tokiu būdu nukreipdamas kapitalą į regione neišnaudotas finansinio sverto galimybes.

Fondo komanda kuria tikslinių įmonių vertę suteikdama sutvirtinantįjį finansavimą, skirtą pasiekti masto ekonomiją, realizuoti kitas sinergijos potencialą turinčias galimybes, pagerinti valdymo kokybę, sudaryti galimybę specifiniam plėtros projektui pereiti iš ankstyvosios kapitalo bazės kūrimo bei vystymo stadijos į brandesnę stabilius veiklos pinigų srautus generuojančią stadiją.

Išsamiau apie fondą skaitykite čia.

„Mundus Bridge Finance“ fondą valdo turto valdymo bendrovė „Mundus“. Jos kontrolinis akcijų paketas priklauso „INVL Asset Management“. Daugiau informacijos apie „Mundus“ skaitykite čia.


Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Fondas „Mundus Mezzanine I“ yra skirtas informuotiesiems investuotojams, t. y. asmenims, tenkinantiems Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus.

Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles, prospektą, pagrindinės informacijos dokumentą ir kitą su šio kolektyvinio investavimo subjekto platinimu susijusią informaciją. Šiuos dokumentus galite rasti www.mundus.lt

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „Mundus“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.