MUNDUS BRIDGE FINANCE FONDAS

„Mundus Bridge Finance“ fondas siekia ilgalaikės stabilios grąžos investuodamas į sparčiai augančio alternatyvaus finansavimo sektoriaus įmonių neviešai platinamus skolos vertybinius popierius (angl. private debt).

Tikslinės įmonės gali turėti ribotas galimybes skolintis tradicinėmis kreditavimo priemonėmis, tačiau yra pajėgios užtikrinti stabilius pinigų srautus. Fondo komanda aktyviai prisideda prie tikslinių bendrovių valdymo, o trumpalaikiais finansiniais instrumentais užtikrinami fondo likvidumo poreikiai.

Išsamiau apie fondą skaitykite čia.

„Mundus Bridge Finance“ fondą valdo turto valdymo bendrovė „Mundus“. Jos kontrolinis akcijų paketas priklauso „INVL Asset Management“. Daugiau informacijos apie „Mundus“ skaitykite čia.


Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Fondas „Mundus Bridge Finance“ yra skirtas informuotiesiems investuotojams, t. y. asmenims, tenkinantiems Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus.

Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus yra iš dalies apribota.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles, prospektą, pagrindinės informacijos dokumentą ir kitą su šio kolektyvinio investavimo subjekto platinimu susijusią informaciją. Šiuos dokumentus galite rasti www.mundus.lt

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „Mundus“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.