INVL Baltic Farmland

Investicijos į žemės ūkio paskirties žemę, grąža iš nuomos bei galimas pelnas iš žemės ūkio paskirties žemės kainų augimo.

 

Akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ valdo uždarųjų akcinių bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę, akcijas. Akcinė bendrovė „Invalda INVL“ į žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje pradėjo investuoti nuo 2004 m. Šiuo metu akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklauso 100 proc. 18 uždarųjų akcinių bendrovių akcijų, kurioms bendrai priklauso daugiau kaip 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje. Daugiau nei 98 proc. valdomos žemės išnuomota ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

Bendrovės – žemės savininkės ir „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų birželio 30 d. pasirašė paprastąją turto administravimo sutartį su UAB „INVL Farmland Management“, kuri administruoja bendrovių valdomus sklypus, siekiant efektyviai užtikrinti nuosaikų pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę.

Administruojančiai bendrovei mokami mokesčiai siekia 7 proc. nuo bendrovių – žemės savininkių nuomos pajamų bei 0,5 proc. nuo „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos. Taip pat egzistuoja sėkmės mokestis, kuris mokamas administratoriui pasiekus didesnį nei 5 proc. plius metinė infliacija Lietuvoje konsoliduoto bendrovių – žemės savininkių nuosavo kapitalo augimą (sėkmės mokesčiui galioja „Highwatermark“ arba aukščiausios buvusios vertės principas). Sėkmės mokestis siekia 20 proc. nuo nuosavo kapitalo perviršio lyginant su anksčiau minėtu lyginamuoju indeksu.

Investicijos į žemės ūkio paskirties žemę yra ilgalaikės ir tinkamos investuotojams, kuriuos tenkina grąža iš nuomos bei galimas pelnas iš žemės ūkio paskirties žemės kainų augimo. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio produkcijos kainos nustatomos pasaulio rinkose, ši investicija leidžia dalyvauti pasaulinėje maisto tiekimo grandinėje.

Daugiau apie „INVL Baltic Farmland“