INVL Baltic Sea Growth Capital Fund

Investicijos į profesionaliems investuotojams skirtą „INVL Baltic Sea Growth Fund“

 

Informuotiesiems investuotojams skirtas uždaro tipo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ veiklą pradėjo 2018 metų spalio 23 dieną.

Fondas investuoja į 2018 m. birželį įsteigtą „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir suteikia galimybę į pastarąjį fondą netiesiogiai investuoti ir fiziniams asmenims, atitinkantiems informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus. Naujojo fondo vienetų platintojas – FMĮ „INVL Finasta“.

Minimali investicija į „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ fondą yra 125 tūkst. eurų, tuo tarpu maksimalus galimas fondo dydis – 80 mln. eurų. „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ yra vienas iš sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ subfondų.

Birželį įsteigtas profesionaliems investuotojams skirtas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ orientuojasi į plėtros kapitalo, įmonių išpirkimo ir „investuok ir vystyk“ investicijas bei sieks suformuoti diversifikuotą Baltijos jūros regiono bendrovių portfelį. Siekiamas šio fondo dydis pabaigus investicinių vienetų platinimą – 200 mln. eurų, maksimalus dydis – 300 mln. eurų.

Pagrindiniai fondo dokumentai:

1. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklės;
2. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ taisyklių priedas;
3. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ prospektas;
4. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ prospekto priedas;
5. Informacija parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus (A klasės investiciniai vienetai);
6. Informacija parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus (B klasės investiciniai vienetai);
7. Pagrindinės informacijos dokumentas (A klasės investiciniai vienetai);
8. Pagrindinės informacijos dokumentas (B klasės investiciniai vienetai);
9. Numatomų išlaidų ir mokesčių informacija.Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.
„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ skirtas informuotiesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus.
Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota.
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir prospektą. Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“ taisyklės bei prospektas klientams teikiami pagal atskirą jų prašymą.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.